Proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat“

Proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat“, este co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare nr. 146/323/21.10.2009, încheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul se implementeaza în plan national, cu componente centrale la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, dar si locale la nivelul a 140 de unitati scolare ce abordeaza educatia copiilor cu nevoi speciale. Durata proiectului este de 24 de luni. În Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Orizont” Oradea proiectul se deruleaza din anul 2011, un numar de...256.....elevi beneficiind de soft-urile special create.

Un numar de 15 cadre din cadrul scolii au beneficiat de instructaj special pentru utilizarea acestor soft-uri special pentru elevii cu CES .

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea si stimularea sistemului educational special pentru a facilita copiilor cu cerinte educative speciale (celor cu deficiente mentale în particular) o întelegere mai buna a mediului si a societatii în care se dezvolta, cât si pentru asigura integrarea acestora si participarea activa si responsabila la viata sociala.

În cadrul proiectului s-a urmarit:

• dezvoltarea si implementarea de lectii educationale destinate elevilor cu cerinte educationale speciale, tinând cont de cerintele programei speciale, de particularitatile acestui grup de copii si aliniate la standardele internationale de curriculum si calitate si la principiile unei educatii inluzive;

• deprinderea unor abilitati de baza în ceea ce priveste utilizarea mijloacelor TIC si a resurselor si facilitatilor oferite de Internet de catre elevii cu cerinte educationale speciale

• dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursa de predare si integrarea acesteia în educatie;

• cresterea capacitatii la nivel central si local de administrare a solutiilor software dedicate imbunatatirii procesului instructiv-educativ.

În continuare în scoala se utilizeaza acest portal special dedicate copiilor cu CES pentru imbunatatirea proceselor educationale la nivel de insitutie de învatamânt.

  • site-ul proiectului : https://scolispeciale.edu.ro