Home

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Orizont" Oradea urmăreşte păstrarea identităţii sale plecând de la valorile tradiţionale, valorizând şi dezvoltând potenţialul resurselor umane şi materiale, consolidând şcoala ca instituţie şi dând şanse egale elevilor cu cerinţe educative speciale pentru integrarea cu succes în viaţa socială.

La noi fiecare copil are o şans!