Proiectul Multilateral Comenius "Stil de viaţă sănătos"

COORDONATOR:

Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă “Orizont”, Oradea, ROMÂNIA

Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă „Orizont”, s-a format prin comasarea celor două Centre Şcolare Pentru Educaţie Incluzivă, Nr. 2 şi Nr. 3 în septembrie 2010. Din unirea celor două şcoli au rezultat 26 de clase în şcoală şi 3 clase la penitenciar cu un număr de 210 elevi.

Elevii înscrişi în instituţia noastră au vârste cuprinse între 8-18 ani, cu diferite dizabilităţi: deficienţă mintală uşoară, moderată, severă sau profundă, autism, deficienţe senzoriale (hipoacuzie), ADHD.

Aceste tulburări deseori sunt asociate cu alte tulburări: tulburări de vorbire, tulburări de învăţare, tulburări de comportament şi emoţionale tulburări neurologice. Ei sunt orientaţi spre învăţământ special de către comisia de evaluare care funcţionează în cadrul „Direcţia pentru protecţia copilului” al judeţului Bihor.

Instituţia noastră a iniţiat şi a înfiinţat prima clasă cu frecvenţă redusă din învăţământ special în judeţul Bihor.

În acest sistem de educaţie sunt incluşi elevi-adulţi cu deficienţă mintală între vârstele 19-30 de ani, care din diferite motive sociale sau de sănătate nu au fost şcolarizaţi deloc sau nu şi-au finalizat studiile primare şi gimnaziale.

Marea majoritate a eleviilor provin din centre de plasament (sunt copii abandonaţi de familie la vârste fragede) şi suferă de deficienţă mintală uşoară, moderată, severă sau profundă.

O altă categorie de elevi provin din familii dezorganizate, cu situaţii sociale şi economice precare. Astfel misiunea şcolii noastre este integrarea şi angajarea acestor copii cu dizabilităţi multiple în acţiunile de recuperare, în programe de terapie complexă şi integrată.

Programele de intervenţie personalizată elaborate de către cadrele didactice în strânsă colaborare cu personalul de specialitate: medic, asistent medical, asistent social, psihopedagogi şi psihologi, întotdeauna sunt adaptate la cerinţele speciale ale fiecărui elev.

Acestea facilitează progresul şcolar, contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemului de socializare şi educare a elevilor cu nevoi speciale. Şcoala noastră şi-a asumat responsabilitatea privind educarea şi reabilitarea elevilor. Astfel formarea deprinderilor şi abilităţilor, îmbogăţirea achiziţiilor şi cunoştinţelor sunt obiectivele principale ale activităţilor desfăşurate.

Pentru a atinge aceste scopuri principale, în cadrul activităţilor de învăţare-educare-recuperare, centrul şcolar valorifică cele mai eficiente strategii, tehnici şi modalităţi de lucru, centrându-şi activitatea pe formarea, consolidarea, dezvoltarea unor competenţe de bază, în funcţie de vârsta, tipul şi gradul deficienţei.

Deasemenea şcoala se preocupă cu identificarea şi asistenţa persoanelor cu probleme sociale. Prin prestaţiile asistenţei sociale, a diriginţilor şi a întregului personal al şcolii sunt asigurate relaţiile cu „Direcţia de Protecţia Copilului”, şi drepturile acestora, precum şi sprijin prin sponzorizări ocazionale.

Serviciile de sprijin pe care le asigurăm atât eleviilor cât şi familiilor acestora sunt numeroase printre care se enumeră următoarele: stimulare psihomotrică şi senzorială; evaluare şi consiliere psihologică; terapia tulburărilor de limbaj, orientarea şcolară şi profesională a elevilor, kinetoterapie, asistenţă socială şi medicală. Printre cadrele didactice avem profesori itineranţi şi de sprijin, care îşi desfăşoară activităţile terapeutice, specifice în cadrul şcolilor de masă arondate instituţiei şi la domiciliul copiilor cu cerinţe educative speciale.

Şcoala C.S.E.I. ”ORIZONT” are de mai mulţi ani are o strânsă colaborare cu facultatea de psihologie, psihopedagogie specială şi facultatea de pedagogie, de la Universitatea Oradea. Studenţii acestor facultăţi efectuează practică pedagogică în cadrul instituţiei.

Activităţile din cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare sunt completate cu numeroase activităţi extracurriculare. Prin participarea instituţiei la numeroase proiecte locale, naţionale şi internaţionale, prin angajarea în organizarea diferitelor activităţi extracurriculare locale, naţionale, regionale şi internaţionale se urmăreşte formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, îmbunătăţirea calităţii şi eficientizarea muncii cu elevii cu dizabilităţi.

PARTENERI:

ŞCOALA PRIMARĂ INCEKARALAR, TURCIA

Şcoala noastră se află pe strada Mehmet Akif Ersoy, în oraşul Nevşehir, Cappadocia, începându-şi activitatea educaţională în 1990.

Primele cursuri s-au desfăşurat în clădirea de lângă şcoala de azi.

Şcoala a fost construită pe terenul omului de afaceri Avni Incekara, donat în 1998. Şcoala poartă numele familiei acestuia.

La început Şcoala pregătea elevi din clasele I până în clasele a V-a. După aceea, ea oferea educaţie elevilor până în clasele a VIII-a şi preşcolarilor până în anul 1998. În 2012 cu ocazia schimbării Sistemului Educaţional Turc a devenit Şcoală primară. Schimbarea aceasta va fi complet îndeplinită în 2014.

În acest moment funcţionează 2 clase de preşcolari, 7 clase primare şi 5 clase gimnaziale.

Avem:

 • un laborator de biologie,
 • un laborator de informatică,
 • o bibliotecă.

Sunt 2 manageri, 2 cadre pentru preşcolari, 7 Învăţători şi 11 profesori. Orele încep la ora 8:30 şi se termină la 14:30.

Avem 300 de elevi. Unii dintre ei au cerinţe educative speciale şi pentru ei sunt dezvoltate planuri speciale pentru o mai bună integrare. Elevii studiază biologie, ştiinţe, limbi străine, muzică, informatică, educaţie fizică, desen etc.

Scopul nostru major este de a oferi o educaţie centrată pe aplicarea de metode moderne. Şcoala noastră urmează ultimele dezvoltări din domeniul educaţional şi tehnologic.

Scopul educaţiei noastre este de a oferi condiţii prielnice de învăţare ca elevii noştri să fie puternic ancoraţi psihologic, fericiţi şi să aibă capacitatea de a-şi atinge scopul şi de a-şi rezolva problemele în viaţă.

ŞCOALA PRIMARĂ NR. 11, KATOWICE, POLONIA

Şcoala Primară Nr. 11 cu copii integraţi din Katowice are o istorie şi tradiţie de mulţi ani. A fost fondată în anul 1914 iniţial ca şcoală germană.

Mai târziu în anul 1922 această şcoală mică dintr-un sat a fost dezvoltată şi transformată în şcoală comunală.

A devenit astfel prima şi singura şcoală poloneză în Brynów (un cartier al oraşului Katowice).

În 1928 şcoala a fost numită după un faimos soldat şi patriot polonez, Tadeusz Kościuszko.

După al doilea război mondial şcoala a fost reconstruită, iar în 1952 a fost mutată într-o clădire nouă şi spaţioasă.

În 1964, şcoala şi-a deschis porţile pentru cercetaşi. Din acel moment, această cooperare s-a dovedit a fi un succes. Din această colaborare s-a născut primul muzeu etnografic pentru cercetaşi, găzduit de clădirea şcolii. Este de remarcat faptul că acesta este singurul Muzeu Etnografic de acest fel din Polonia cu numeroase exponate legate de tradiţia şi cultura poloneză.

Vizitatorii pot vedea mobilier vechi, stampe istorice, obiecte şi unelte folosite în agricultură şi multe altele.

Imediat după Muzeul Cercetaşilor, tot în cadrul şcolii s-a înfiinţat aşa numita „Camera de Tradiţii”. Aici sunt expuse multe obiecte şi materiale care păstrează amintirea lui Tadeusz Kościuszko şi care evocă tradiţiile poloneze dar şi ale şcolii. În 1993 Danuta Antczak, devine directorul instituţiei. Prin iniţiativa şi eforturile ei se înfiinţează prima clasă integrată la nivel de instituţie dar şi în regiunea Silezia.

Aici copiii sănătoşi pot învăţa împreună cu copiii cu nevoi educaţionale speciale.

Din acest moment se deschide un nou capitol în viaţa şcolii care începe să evolueze.

Pentru ca activităţiile educative din clasele cu elevi integraţi să se desfăşoare în condiţii optime, a fost necesară amenajarea unor noi spaţii de lucru: sala de reeducare, sala de recuperare, cabinete de logopedie şi de psihologie.

Sala de clasă cu elevii integraţi, camera comună şi terenul de sport au fost renovate.

Datorită doamnei Danuta Chudek directorul şcolii, s-a amenajat un teren de joacă pentru elevii şcolii dar şi pentru comunitatea locală.

Renovăriile au fost finanţate din fondurile primite de la guvernul polonez. Prin finanţările guvernului şi a Uniunii Europene s-a creat o sală specială de limbi străine, o sală de informatică şi o sală specială stimulare senzorială şi psihomotrică.

Directorii şcolii au muncit din greu pentru a oferi şcolii un echipament modern şi o echipă de specialişti. Şcoala se poate mândri cu numeroase certificate şi premii primite pentru activităţile desfăşurate.

În cadrul instituţiei promovăm numeroase programe educaţionale: programe ecologice, programe de educaţie pentru sănătate. De asemenea participăm la diferite programe de prevenţie pentru a asigura copiilor o dezvoltare corespunzătoare.

Elevii noştrii participă la diferite concursuri (internaţionale, naţionale sau locale), la care deseori obţin rezultate foarte bune. Deasemenea ei sunt implicaţi În diferite activităţi În aer liber, cum ar fi excursii, şi În programe artistice, cu scopul de a acorda o şansă pentru a-şi Îmbunătăţi abilităţile şi deprinderile muzicale şi artistice.

Misiunea şcolii noastre este de a integra copiii cu nevoi educaţionale speciale, În mediul local. Cooperarea cu alte ţări europene la diferite proiecte joacă un rol esenţial În activitatea şcolii noastre, elevii complectându-şi cunoştinţele despre propriul continent. Răspândirea ideii de integrare a persoanelor cu dizabilităţi este o parte dominantă a activităţii şcolii.

În acest an şcolar, avem Înscrişi 48 de elevi cu nevoi educaţionale speciale În 9 clase integrate. În instituţia noastră lucrează un număr de 57 de cadre didactice şi specialişti: pedagogi, psihologi, profesori psihopedagogi de recuperare şi educaţie specială.

Majoritatea cadrelor didactice care predau disciplinele de bază au calificări suplimentare pentru a lucra cu copii cu cerinţe educative speciale.

Elevii cu CES integraţi în şcoală prezintă diverse dizabilităţi cum ar fi: sindromul Down, autism, hipoacuzie, ambliopie, retard mental, handicap motor şi tulburări asociate.

Programele şcolare, procedurile, tehnicile şi metodele de predare sunt adaptate, personalizate şi atent selectate conform nevoilor elevilor. Progresul fiecărui elev este urmărit de către un profesor de specialitate.

Scopul principal al şcolii devine astfel reabilitarea, reeducarea şi recuperarea elevilor pentru a le oferi şansa de a se integra în comunitate.

ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ, CSORNA, HUNGARY

Oraşul nostru

Csorna este localizată în Nord-Vestul Ungariei. Este un oraş mic cu o populaţie de 10.000 oameni.

Instituţia noastră este un centru metodologic pentru educaţie specială şi de consultanţă.

Activitatea instituţiei noastre se desfăşoară în două clădiri.

În prima imagine poate fi văzută clădirea şcolii elementare iar în cea de-a doua grădiniţa şi clădirea în care se desfăşoară activitatea de consultanţă.

Şcoala noastră specială a fost fondată în 1981 şi consiliul local a renovat-o în 2005. De-a lungul anilor îmbunătăţiri au fost văzute. Astăzi fiecare clasă este echipată cu mijloace didactice moderne cum ar fi: whiteboards interactive, PC-uri, unelte pentru educaţie şi dezvoltare etc.

Instituţia noastră:

 • oferă educaţie copiilor cu cerinţe educative speciale
 • grădiniţă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 6 ani cu cerinţe educative speciale
 • şcoală primară pentru elevi între 6 şi 16 ani cu dificultăţi de învăţare moderate
 • oferă ore de terapie a limbajului
 • şcoală vocaţională pentru elevii cu cerinţe educative speciale (îngrijitor de parc, croitor, brutar etc.)

Servicii oferite:

Avem, de asemenea, cursuri speciale în diferite domenii pentru elevii din regiunea noastră care nu studiază în şcoala noastră.

 • evaluare psihologică şi consiliere
 • terapie de limbaj
 • pedagogie drama şi psihodrama
 • therapie iniţială
 • dezvoltare precoce
 • terapie de integrare senzor-motorie (Ayres)
 • dezvoltare de locomoţie
 • consultanţă cu părinţii
 • activităţi de ghidare vocaţională şi educaţională.

Alte activităţi:

 • ore de desen
 • instruire creativă
 • drama
 • dans folcloric
 • activităţi sportive
 • excursii
 • expoziţii.

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ "SFÂNTUL NICOLAE" CÂMPULUNG MUSCEL

Scurt istoric al localităţii:

Situat în nord-estul judeţului Argeş, de-a lungul văii Râului Târgului, într-o benefică depresiune subcarpatică ce-şi apără locuitorii de vânturi năpraznice şi de burzuluielile vremii, Câmpulungul Muscelului îşi începe istoria - ca aşezare omenească - în perioada bronzului timpuriu (1700-1600i.H.). O atestă descoperirea unei necropole din epoca bronzului timpuriu, la Pescăreasa, în sudul oraşului, dar şi localităţile învecinate: Albeştii de Muscel, Cetăteni.

Dacă începuturile învăţământului din prima capitală; a Ţarii Româneşti sunt legate de Curtea Domnească, cum este şi firesc pentru secolul al XIV-lea, în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea învăţământul de masă (de obşte cum era numit la acea vreme) înscrie Câmpulungul în rândul principalelor centre orăşeneşti ale ţării.

Adresa unităţii: Câmpulung, str.Negru-Vodă nr.87, judeţul Argeş.

Date contact:

Tel. / fax: 0248.512.636

E-mail:

Pagină web: http://scoli.didactic.ro/centrul-scolar-special-campulung

Populaţia şcolară: Număr elevi: Sunt înscrişi 100 de copii cu dizabilităţi asociate (întârzieri în dezvoltarea psiho-motrică şi a limbajului expresiv, hemipareze, tetrapareze, sindrom extrapiramidal, diferite boli genetice, copii cu Landon – Dawn, copii cu autism sau elemente autiste) numărul acestora fiind în creştere.

Număr clase: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sfântul Nicolae funcţionează cu un număr de 13 clase.

Unitatea dispune de: 8 săli de clasă, 3 laboratoare, 3 cabinete TTL, 1 sală sport, 1 bibliotecă, teren de sport.

SCOPUL PROIECTULUI:

Scopul acestui proiect este ca elevii cu CES să însuşească informaţii despre nevoile corpului uman, informaţii necesare pentru o funcţionare normală a acestuia, precum şi asimilarea unor metode de bune practici pentru formarea unui stil de viaţă sănătos. Prin acest proiect dorim să le dezvoltăm elevilor atitudini şi deprinderi corecte şi să-i îndrumăm spre obiceiuri sănătoase, cum ar fi: realizarea de activităţi sportive, igienă personală, alimentaţie sănătoasă.

OBIECTIVE GENERALE:

 • Promovarea în rândul elevilor a unor atitudini şi deprinderi necesare unui stil de viaţă sănătos, făcându-i pe aceştia să conştientizeze că sănătatea este o valoare şi o condiţie pentru buna realizare a activităţilor umane;
 • Facilitarea participării elevilor cu CES la proiectelor internaţionale;
 • Lărgirea orizontului de cunoştinţe, de metode terapeutice şi practice ca bază de instrumente, utilizate de către profesori în activităţile de predare - învăţare – recuperare la elevii cu CES;
 • Schimbul de bune practici cu mai multe Şcoli din Europa, pentru a înţelege atât sistemul educaţional, cât şi cadrul socio - cultural al fiecărei ţări;
 • învăţarea mai multor aspecte metodologice cu privire la predarea educaţiei pentru sănătate;
 • Interacţionarea profesorilor români cu profesorii din restul Europei şi crearea unei reţele de şcoli care să se ajute de-a lungul anilor în atingerea scopului suprem: un standard ridicat în educaţie.

Obiective specifice pentru elevi:

 • dezvoltarea unor atitudini şi comportamente adecvate la elevii cu CES, cu scopul de a promova un stil de viaţă sănătos;
 • pomovarea practicării sportului de către elevi, prin activităţi de dans şi gimnastică aerobică;
 • dezvoltarea la elevi a unor deprinderi necesare pentru a pregăti mai multe tipuri de meniuri sănătoase;
 • conştientizarea importanţei sportului în dezvoltarea armonioasă a corpului uman;
 • trezirea interesul elevilor pentru o viaţă sănătoasă, munca în echipă şi aptitudini competitive;
 • facilitarea interacţiunii elevilor din ţările partenere pentru cultivarea unui stil de viaţă sănătos;
 • dezvoltarea abilităţilor psihomotrice a elevilor cu dizabilităţi;
 • experimentarea unor noi senzaţii, stimuli prin activităţi artistice;
 • stimularea şi îmbunătăţirea funcţiilor cognitive şi psihice;
 • crearea unui mediu favorabil pentru exprimarea şi exteriorizarea trăirilor emoţionale şi descărcarea emoţiilor negative;
 • formarea unor deprinderi şi comportamente sociale adecvate;
 • formarea abilităţilor de colaborare şi comunicare în limba engleză.

Pentru profesori:

 • schimb de experienţe şi informaţii privind metodele, instrumentele şi tehnicile terapeutice aplicate de către profesorii din instituţiile partenere în activităţile de predare – învăţare - recuperare la copiii cu CES;
 • îmbogăţirea experienţelor profesionale;
 • realizarea unui material suport, necesar în predarea activităţilor de educaţie pentru sănătate;
 • asimilarea de cunoştinţe şi experienţe din diferite ţări europene cu privire la utilizarea materialelor didactice ajutătoare în cadrul disciplinelor de educaţie pentru sănătate şi introducerea dimensiunii europene în procesul nostru de predare – învăţare;
 • îmbunătăţirea comunicării în limba engleză;
 • asigurarea libertăţii de exprimare prin iniţiativă şi creativitate;
 • formarea abilităţilor de organizare şi de muncă în echipă;

GRUP ŢINTĂ:

Organizaţii participante Numărul total de elevi Număr total de cadre didactice Număr total de participanţi
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea 50 10 60
Incekaralar Ilkögretim Okulu Nevşehir 30 12 42
Szkola podstawowa Nr.11 Oddzialami Integracyjnymi Katowice 50 10 60
Arany János Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat És Nevelési Tanácsadó, Csorna 25 5 30
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfântul Nicolae" Câmpulung 40 12 52
Muscel

ATELIERE DE LUCRU:

Activităţile proiectului se vor focusa pe două componente principale ale unui stil de viaţă sănătos: alimentaţia şi mişcarea.

Din fiecare ţară participantă în proiect, un grup de 25 - 50 de elevi coordonaţi de profesorii lor, vor fi selectaţi pentru a lucra în trei cluburi: Clubul de dans, Clubul sportiv, Clubul ”Micul bucătar”, cu scopul de a realiza activităţi destinate să contribuie la un stil de viaţă sănătos.

Clubul de dans Clubul sportiv Clubul "Micul bucătar"
În cadrul acestuia, elevii vor pregăti diferite tipuri de dans (modern, tradiţional, sportiv), cu scopul de a participa la diferite activităţi extracurriculare şi festivaluri. În Clubul sportiv elevii vor învăţa pacticarea diverselor jocuri (tenis de masă, fotbal, gimnastică aerobică), având astfel posibilitatea de a participa la diverse concursuri sportive. Clubul "Micul bucătar" presupune amenajarea unei bucătărioare, unde elevii vor învăţa cum să folosească obiectele dintr-o astfel de încăpere şi să îşi pregătească meniuri simple, folosind doar ingrediente sănătoase.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

MOBILITĂŢI

Locul mobilităţii Luna/an
Mobilitate în Oradea - România 12-16.11.2012
Mobilitate în Polonia Februarie 2013
Mobilitate în Ungaria Aprilie 2013
Mobilitate în Turcia Iunie 2013
Mobilitate în Polonia Octombrie 2013
Mobilitate în Ungaria Februrie 2014
Mobilitate la Turcia Aprilie 2014
Mobilitate în Câmpulung Muscel - România Iunie 2014

PRODUSE FINALE:

IMPACTUL PROIECTULUI:

 • Instituţiile implicate se vor dezvolta prin perfecţionarea personalului şi prin serviciile educaţionale oferite, atingând astfel: un standard ridicat al nivelului de învăţământ.
 • Profesorii îşi vor completa cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice cu scopul de a-şi îmbunătăţi competenţele de predare-învăţare-evaluare, dar cel mai important este faptul că au posibilitatea de a observa asemănările şi deosebirile din sistemul educaţional european şi de a-şi deschide noi perspective.
 • Elevii au posibilitatea de a cunoaşte copii din alte ţări, de a-şi face noi prieteni, de a observa că nu sunt singuri şi că toţii sunt la fel, de a deveni interesaţi de participarea la activităţile extraşcolare.
 • Părinţii au şansa, ca prin participarea la activităţi comune cu copii lor, să înveţe în mod practic cum să-i ajute pe aceştia pentru a-şi forma un stil de viaţă sănătos.
 • Comunitatea, prin existenţa acestui parteneriat, va primi în rândurile ei copii cu nevoi speciale deprinşi cu un stil de viaţă sănătos.

VALOAREA EUROPEANĂ:

 • Prin acest parteneriat vom avea posibilitea să vizităm mai multe şcoli din Europa şi să comparăm specificul educaţional al acestora, să Împărtăşim cele mai bune metode, procedee ţi resurse folosite În activităţile depredare - Învăţare - evaluare a disciplinei educaţie pentru sănătate.
 • Munca În acest proiect alături de specialiştii europeni va pătrunde dincolo de graniţele instituţiilor din ţările partenere şi va Întări totodată diversitatea culturală europeană. Toate experienţele adunate vor fi diseminate atât În cadrul unor sesiuni de comunicări ştiinţifice, publicaţii, cât şi În mass-media.
 • Credem că tot mai mulţi cetăţeni europeni vor dori să se alăture activităţilor noastre şi vor participa pe viitor la alte acţiuni care ne vor ajuta să ne menţinem sănătoşi. Şcolile partenere se vor putea ajuta Între ele În găsirea unor noi metode şi terapii, utilizate pentru menţinerea unui stil de viaţă sănătos la nivel european.

DISEMINARE:

 • Întâlniri ale patenerilor de proiect,
 • Întâlniri ale echipei membrilor de proiect,
 • În cadrul comisiilor metodice,
 • Mese rotunde,
 • Ateliere de lucru,
 • Activităţi demonstrative cu participarea publicului (părinţi),
 • Participarea la diferite conferinte, comunicări ştiinţifice,
 • Portalul Agenţiei Naţionale De Educare Pe Tot Parcusul Vieţii,
 • Pagina de internet a şcolii,
 • Pagina de internet a proiectului,
 • Distribuirea produselor finale ale proiectului (CD-uri, cărţi, calendare, pliante),
 • Articole în diverse publicaţii de specialitate,
 • Articole în mass-media.

SUSTENABILITATE:

Vom folosi în cadrul activităţilor de predare din şcoală (educaţie fizică şi sport, biologie, igienă, cunoaşterea mediului, terapie educaţională complexă şi integrată), atât produsele finale realizate în acest proiect, cât şi metodele, tehnicile de lucru ţi bunele practici noi învăţate pe parcursul acestuia.

Vom continua desfăşurarea activităţilor şi după finalizarea proiectului, în cadrul celor trei cluburi: Clubul de dans, Clubul sportiv şi Clubul "Micului bucătar", pregătind elevii pentru un stil de viaţă sănătos şi echilibrat.