Proiectul Comenius "Ways via IT (Cuvânt şi artă pentru tineri prin IT) "

IDEEA PROIECTULUI:

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Orizont", Oradea, România în calitate de coordonator şi partenerul său de proiect din Ungaria, Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola És Pedagógiai Szakszolgálat au iniţiat în 2012 proiectul de parteneriat bilateral Comenius : "Ways via IT-Cuvânt şi artă pentru tineri, prin intermediul IT".

Scopul proiectului vizează în special dezvoltarea competenţelor de comunicare în diferite limbi străine (română, maghiară, engleză) dar şi socializarea copiilor cu CES în vederea integrării lor optime în societate.

Proiectul îşi propune să analizeze aspectele specifice procesului de predare a disciplinelor artă şi informatică prin realizarea unei comparaţii cu privire la: numărul de ore, activităţi practice de predare, problemele ale curriculum-ului naţional, interdisciplinaritatea artei şi informaticii cu alte obiecte de învăţământ.

PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI:

 • ROMÂNIA - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Orizont" Oradea- instituţia coordonatoare
 • UNGARIA - Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola És Pedagógiai Szakszolgálat - instituţia parteneră

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • învăţarea limbii materne a partenerului de proiect (limba română şi maghiară)
 • familiarizarea elevilor cu mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi utilizarea alternativelor moderne de comunicare : e-mail, chat, mobil mail
 • dezvoltarea abilităţilor artistice prin realizarea de creaţii artistice pe diferite teme
 • asigurarea libertăţii de exprimare , încurajarea iniţiativei şi a creativităţii
 • familiarizarea elevilor cu mijloacele specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei prin folosirea programelor: Power Point, Paint, Word, etc.
 • îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe cu privire la specificul, tradiţiile şi cultura altor ţări
 • formarea în cadrul comunităţii a unei atitudini pozitive privind problematica copiilor cu CES
 • cunoaşterea specificului predării artei şi informaticii în cele două şcoli partenere
 • cultivarea gustul estetic, a dragostei pentru frumos, formarea spiritului de echipă
 • dezvoltarea orizontului cultural şi multicultural prin promovarea spiritului de angajament şi a responsabilităţii în vederea promovării valorilor commune şi a protejării copiilor cu CES.

ACTIVITĂŢI CUPRINSE ÎN PRIMUL AN DE PROIECT 2012-2013

 • selectarea grupului de elevi/profesori care vor activa în proiect – septembrie 2012
 • crearea adresei comune de e-mail şi a site-ului proiectului septembrie 2012
 • conceperea şi aplicarea unor chestionare pentru elevi şi profesori - octombrie 2012
 • realizarea panoului proiectului - noiembrie 2012
 • învățarea de cuvinte/expresii simple despre formulele de adresare în limba română/maghiară-noiembrie-decembrie 2012
 • realizarea de felicitări electronice cu prilejul sărbătorilor de iarnă - decembrie 2012
 • concurs de desene pentru alegerea mascotei proiectului-ianuarie 2013
 • realizarea unui CD de prezentare a specificului fiecărei şcoli şi a specificului predării artei şi informaticii-februarie 2013
 • redactarea unor mesaje/felicitări electronice dedicate zilei mamei- februarie 2013
 • ,,Bine ai venit primăvară”-concurs de desene/colaje-aprilie 2013
 • învățarea de cuvinte/expresii simple în limba maghiară : zilele săptămânii şi anotimpurile - aprilie 2013
 • celebrarea Zilei Europei –mesaje electronice despre Europa-mai 2013
 • învățarea de cuvinte/expresii în limba maghiară despre jucării şi obiecte de îmbrăcăminte – mai-iunie 2013
 • pliantul proiectului cu activitățile realizate în primul an.

La Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Orizont" - Oradea activită?ile se desfă?oară în cadrul a trei ateliere de lucru: clubul de limbă străină, clubul de artă ?i clubul IT.

CLUBUL DE LIMBĂ STRĂINĂ:

CLUBUL DE ARTĂ

CLUBUL IT

PRODUSE FINALE:

MASCOTA PROIECTULUI:

PANOUL ŞI PLIANTUL PROIECTULUI: