Ofertă educaţională

 • diagnosticarea şi depistarea precoce a deficienţei, tulburărilor, dificultăţilor
 • diagnosticarea, consilierea elevilor din şcoala publică
 • terapia tulburărilor de limbaj
 • terapia tulburărilor de comportament
 • terapia ABA
 • terapia PECS
 • ADHD
 • Sindrom Down
 • autist
 • cultură fizică medicală
 • stimulare psihomotrică
 • stimulare senzorială
 • şcolarizarea copiilor cu deficienţe de auz
 • limbajul VVS
 • elaborarea programelor de intervenţie personalizată, asigurarea debutului şcolar al elevilor cu deficienţă mintală
 • elaborarea curriculum-ului pentru elevii şi clasele de elevi cu deficienţă mintală uşoară şi moderată �n şcoala publică şi asigurarea serviciilor de specialitate prin profesorii itineranţi
 • şcolarizare şi terapii la domiciliul elevilor nedeplasabili
 • acţiuni educative: antidrog, antifumat, ecologizare, etc.
 • consilierea psihologică a elevilor
 • consilierea familiei
 • orientare şcolară şi profesională.